podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Egipt - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Egipt - wiza, ambasady, przepisy

Kair     
egipt
Egipt - podróże do EgiptuEgipt - mapa krajuEgipt - spis artykułów i galeriiEgipt - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeEgipt - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaEgipt - szczepienia, zdrowie, poradyEgipt - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROEgipt - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOEgipt - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Między Polską a Egiptem obo­wiązuje ruch wizowy. Obywatel RP może przed przyjazdem do Egiptu ubiegać się o wizę w egipskim przedstawicielstwie dyp­lo­matycznym lub otrzymać ją na lotnisku w Egipcie po opłaceniu 15 USD. Wizy turystyczne wystawiane są na pobyt 30-dniowy. Dopiero po wjeździe do Egiptu z wizą turystyczną można występować o wizę uprawniająca do pracy lub nauki. Paszport powinien być ważny przynajmniej o 6 miesięcy dłużej niż wiza. W razie uszkodzenia lub utraty paszportu należy zwrócić się do Wydziału Kon­su­larnego Ambasady RP w Kairze o wydanie paszportu tymczasowego, a następnie wystąpić do lokalnego urzędu paszportowego o potwierdzenie wjazdu oraz wizę wyjazdową. Wiza taka jest wtedy ważna przez 7 dni. Bez takiej wizy nie można wyjechać z Egiptu.
Informacje dla kierowców
Można wystąpić o wydanie egipskiego prawa jazdy na podstawie polskiego dokumentu. Należy jednak bardzo uważać podczas prowadzenia samochodu. Ilość wypadków z powodu nieostrożnej jazdy lub nadmiernej prędkości jest w Egipcie wyższa niż przeciętnie.
Podróżowanie po kraju
Generalnie nie ma ograniczeń, jednak są miejsca niedostępne dla cudzoziemców (np. strefy wojskowe, bądź uznane przez władze za niebezpieczne). Zaleca się więc podróżowanie po trasach turystycznych chronionych przez policję.
Przepisy celne
Egipskie przepisy celne nie odbiegają od przepisów ogólnie przyjętych w Europie. Podróżny wwożący do Egiptu rzeczy osobiste znacznej wartości (kamera, aparat foto­graficzny) powinien starannie wypełnić deklarację celną i za­dbać o to, aby została podstemplowana przez celnika. Wywóz z Egiptu bez zgody władz celnych większych ilości towarów, np. subsydiowanych leków, grozić może ich konfiskatą, a także grzywną. Wwiezienie do Egiptu walut obcych nie wymaga wypełnienia deklaracji celnej – pod warunkiem, że nie przekraczają one równowartości 10 tys. USD. Wywieźć można bez zgłaszania także najwyżej 10 tys. USD (lub równowartość w innych walutach) lub co najwyżej 5 tys. LE. Ograniczenia zastosowano również w od­niesieniu do waluty miejscowej: opuszczając Egipt, turysta może wywieźć najwyżej 5 tys. EGP. Podróżnym indywidual­nym, nie objętym specjalnymi umowami, nie przysługuje zwrot podatku VAT od zakupionych towarów.

Bezpieczeństwo
Egipt jest krajem zasadniczo bardzo bezpiecznym. Można się po nim swobodnie poruszać. Także bezpiecznie jest na ulicach miast, nawet w nocy. Jednak kryzys bliskowschodni nie pozostaje bez wpływu na cały region, w tym Egiptu. Władze więc stosują szczególne środki ostrożności i policja jest obecna w bardzo wielu miejscach. Zdecydowane działania władz spowodowały, że w ostatnich latach nie zanotowano w Egipcie żadnego poważniejszego aktu terrorystycznego. Mimo wszystko jednak zalecana jest ostrożność i ścisłe stosowanie się do przepisów i poleceń policyjnych. Należy też pamiętać, że w ostatnich latach jednak znacznie wzrosła liczba kradzieży kieszon­kowych. Za przestępstwa w Egipcie są wymierzane są surowe kary (dotyczy to także cudzoziemców), najczęściej w trybie doraźnym, na podstawie regulacji obowiązującego w Egipcie od 1981 r. stanu wyjątkowego (w 2008 przedłużono obowiązywanie jego zaostrzonych przepisów o dwa lata).
Przydatne informacje
• Dla turystów klimat Egiptu może być uciążliwy. W lecie tem­peratura często dochodzi do 40 st. C w cieniu. Duża różnica tempe­ratur między dniem a nocą oraz klimatyzacja w hotelach i autobusach są częstą przyczyną chorób. Należy unikać kąpieli w kanałach i jeziorach.
• Dniem urzędowo wolnym od pracy jest piątek oraz sobota. Obec­ność w Egipcie ośmiomilionowej mniejszości chrześcijańskiej (Koptowie) spra­wia, że również w niedzielę mogą być trudności z załat­wieniem spraw w urzędach, zwłaszcza lokalnych. W nie­pełnym wymiarze urzędy pracują też w okresie świętego miesiąca ramadan.
• Sklepy są czynne 7 dni w tygodniu, a wiele z nich, szczególnie w Kairze i Aleksandrii, przez całą dobę. Zaopatrzenie jest bardzo dobre, choć towary importowane są znacząco droższe niż krajowe. Relatywnie tanie są taksówki i komunikacja.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Kairze
5 El Aziz Osman Str., Zamalek, Cairo Arab Republic of Egypt
tel. (0-0202) 736-74-56, 735-95-83
fax. (0-0202) 735-54-27
sahafa@bolanda.org
www.bolanda.org

Wydział Konsularny
tel. (0-0202) 735-54-16
fax. (0-0202) 735-27-18
consul@bolanda.org

Konsulat RP w Aleksandrii
Konsul Honorowy: Samy Aly el Rashidy (arabski, angielski) 25 Talaat Harb St., Alexandria
tel. (002-03) 487-04-07
fax. 486-95-17
aeb@glbalnet.con.eg

Konsulat RP w Port Said
Konsul Honorowy: Said Aly 23 July˛/ Abu El Feda Str., Port Said P.O. Box 335, Code 42511
tel. (002-66) 32-48-79, 32-27-49
fax. 32-49-93
dominion@dominion.com.eg
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Arabskiej Republiki Egiptu
ul. Alzacka 18
03-972 Warszawa
tel.: 022 590 66 00
fax: 022 617 90 58
email: embassyofegypt@hotmail.com

Wydział Handlowy
ul. Alzacka 3C
03-972 Warszawa
tel.: 022 616 13 68
fax: 022 616 13 70
email: office@egyptcomoff.org.pl


Biuro Turystyczne
Al. Niepodległości 69
02-626 Warszawa
tel.: 022 322 70 02
fax: 022 322 76 55
email: info.pl@egypt.travel